قوانین مسابقه

۱- ثبت نام مسابقه ستاره ۲۰ تنها از طریق سایت این مسابقه امکان پذیر است.

۲- فیلم های ارسالی باید در ۱۲۰ ثانیه به پایان رسند و فیلم هایی که این نکته را رعایت نکرده باشند از داوری حذف خواهند شد.

۳- اطلاعات کامل باید در سایت ثبت شود و افرادی که تلفن یا آدرس آنها اشتباه باشد از مسابقه حذف می شوند.

۴- خانم ها باید حجاب اسلامی را در فیلم های ارسالی رعایت کنند و آقایان پوشش مناسب را داشته باشند. فیلم هایی که تصویر شرکت کننده قابل پخش در تلویزیون نباشد از مسابقه حذف خواهند شد.

۵- پوشیدن لباس های بسیار جذب، تنگ و کوتاه در فیلم موجب حذف شرکت کننده خواهد شد.

۶- خانم ها نباید از گریم های تند و بسیار مشخص روی صورت استفاده کنند.

 

با آرزوی موفقیت برای کلیه شرکت کنندگان

روابط عمومی ستاره ۲۰

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی